Siêu Tuệ

Siêu Tuệ: Sấm ngôn vọng qua linh hồn NIETZSCHE – BODHIDHARMA

Ảnh minh họa   DIỆU VIỆT Trúc biếc đầu ghềnh rung bóng nguyệt Làn mây khẽ gợn nước trong veo Môt chiếc thuyền nan chàng đạo sĩ Đưa tay khẽ vớt dưới chân bèo SIÊU ĐỊNH Vô niệm tâm đắc… Read More ›