Thích Huyền Quang

Hải Triều Âm: Lời Vào Tập cho “Kỷ yếu Tang Lễ Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang”

Bảo Tháp Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang trong khuôn viên Tu viện Nguyên Thiều   (Tâm Quang Vĩnh Hảo chấp bút theo yêu cầu của Ban Biên Tập Hải Triều Âm)  Khi một thiền tăng nằm… Read More ›

Thích Huyền Quang: THÔNG ĐIỆP HƯỚNG VỀ THẾ KỶ XXI của  Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống – Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

Thượng Tọa Thích Nguyên Chứng (Tuệ Sỹ), tháp tùng Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang ra Hà Nội chữa bệnh (2003) Thế giới đang chuẩn bị hành trang bước vào thế kỷ XXI, khép lại hai thiên niên sử… Read More ›