Thích Nhất Hạnh

Thích Nhất Hạnh (2001): Bồ Tát Vô Úy

Có lần trong tù, đói quá, Thầy Quảng Độ nằm mơ thấy được nhà bếp cho một cái bánh bao. Ăn xong thấy bụng căng thẳng, no nê, rất hạnh phúc. Sự thật là đêm ấy, trước khi đi ngủ,… Read More ›