Thiên An Môn

Triệu Tử Dương/Hồ Như Ý dịch: Sự kiện Lục Tứ 1989: Bài xã luận 26 tháng 4 gia tăng thêm mâu thuẫn

Ông Bào Đồng với cuốn sách mang hình Triệu Tử Dương (DR)   2. Bài xã luận 26 tháng 4 gia tăng thêm mâu thuẫn Vậy nhưng, tại sao về sau phong trào sinh viên bỗng nhiên trở nên hỗn… Read More ›