Trần Minh Triết

Uyên Nguyên: “Triết, mày qua chỉ chú cái này…”

Mấy hôm trước Chị Hạnh Tuyền có nhắn tin: “Triết ơi, viết cho chị ít dòng tưởng niệm Chú Điểm”. Giữa trận đại dịch, nhiều người thân quen rảo bước đi. Có người đi trong âm thầm, có người ra… Read More ›