Trịnh Công Sơn

Trịnh Công Sơn: Hán Tự Hài Cú

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (Tranh: HS Ðinh Cường) Trích Hán Tự Hài Cú, in chung cùng Bùi Giáng và Ngô Văn Tao. (Ngô Văn Tao biên tập) 01. Thiên biên cô phi hạc Đại tự thiên thu thế hận… Read More ›