Tưởng niệm

Gồng người vui với từng nỗi chia phôi…

“Như một lời chia tay” để nhớ buổi đi nghe hòa nhạc “Tình ca muôn thuở,” của Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9   Có những lúc, một mình thôi, đi để nghe “bất khả tư nghì” nhớ em! bừng bừng… Read More ›