Tưởng niệm

Lý Đại Nguyên: Phật Giáo Việt Nam Muốn Gì Mà Thời Nào Cũng Đấu Tranh?

(Trích từ “Việt Nam Dân Tộc Bị Đọa Đày”, tác giả Lý Đại Nguyên, Văn Nghệ xuất bản, 1998, Hoa Kỳ)   Một đời người chỉ được trên dưới bốn mươi năm là có nhiều sinh lực hoạt động cống… Read More ›