Đèn Cù

Trần Đĩnh: “Không biết Đỗ Mười đây à?”*

Tác giả Trần Đĩnh (phải) – Ảnh: Uyên Nguyên Báo đăng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội 7 (1991.) Tôi gửi thư cho Bộ chính trị. Tôi đề nghị đảng cần xem xét trước hết bản thân có còn… Read More ›