InraSara

Inrasara: Lý Đợi Không Làm Thơ

Nhà thơ Lý Đợi (Ảnh: Họa sĩ Phạm An Hải) LÝ ĐỢI: Sinh năm 1978 tại làng Khúc Lũy, Điện Minh, Điện Bàn, Quảng Nam. Cử nhân Văn chương, 2001. Tính đến 2008, sau năm năm cầm bút, đã in ba… Read More ›