Linda Lê

Nguyễn Xuân Hoàng: Lời bạt cho tác phẩm “Tiếng Nói” của nhà văn Linda Lê

Tiếng nói Tác phẩm của Linda Lê Nguyễn Đăng Thường dịch Từ nguyên bản tiếng Pháp Voix Copyright © 1998 by Linda Lê. Nhà xuất bản Christian Bourgois, 1998. Thiết kế bìa: Trần Kiến Quốc Bản quyền bản dịch tiếng… Read More ›