Nguyễn Quang Lập

Đạo diễn Phạm Nhuệ Giang: Đọc “KIẾN, CHUỘT VÀ RUỒI”, tiếc không được xuất bản ở Việt Nam

Đã đọc xong Kiến, Chuột và Ruồi của anh Nguyễn Quang Lập. Cũng lâu rồi ko đọc quyển tiểu thuyết Việt Nam nào ấn tượng như vậy, tiếc là nó ko được xuất bản ở Việt Nam. Không thì nó… Read More ›