Nhiếp ảnh

Uyên Nguyên: Ảo hình soi tỏ Chân Như

Cái bóng thay đổi, cái hình giả tạm. Tiếng chuông đinh đoong lúc gió lay và lặng câm khi gió im. Cái tôi tất cả náo sinh của cái tôi không là, hoại diệt… (26 tháng Hai, 2018)

Thử Lòng…

Em ạ, anh chợt ngộ ra tình yêu đâu nhất thiết phải là… vượt biên. Tình anh đem treo giữa bờ tường, sáng ra ngập nắng, em thương… thì em hái về… Uyên Nguyên, 26 tháng 12, 2015