NXB Cổ Loa

LM Cao Văn Luận: Bên Giòng Lịch Sử (1940-1965)

(Trích Bên giòng lịch sử (1940-1965) của Linh mục Cao Văn Luận, mục 38: Chế độ bắt đầu nứt rạn)   Sau khi Tổng thống Ngô Đình Điệm bị giết, những biến chuyển chính trị và quân sự dồn dập… Read More ›