Tagalau

Jashaklikei: Các Hiện Tượng Giả, Phản và Xâm Thực Trong Nền Văn Hóa Chăm Hiện Nay

Tháp Po Kloang Garai   “… Biloak li-u iku bimong Nyrung gep tapong lac ilimo…”. (một gáo dừa dưới chân tháp Cũng hùa nhau nâng lên thành văn hóa) Trích Ariya Poah Catuai. Hiện nay, cùng với sự phát triển… Read More ›