Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ: Vĩnh Biệt Du Tử Lê

Nhà thơ Du Tử Lê (Ảnh: Uyên Nguyên) Con ngựa tự dưng mà mọc cánh bay qua biển lớn về quê nhà ta rơi nước mắt, thôi chào biệt cũng kịp gửi chàng một đóa hoa! Du Tử Lê là… Read More ›