Lotus Media

Thích Minh Châu: Hãy Nhìn Thẳng Vào Chính Mình

Chiến tranh càng ngày càng trở nên ác liệt, tất cả những đau khổ lớn nhất của nhân loại đã xảy ra tại quê hương của chúng ta, và hôm nay, giữa lòng đau đớn không cùng của đất nước,… Read More ›