Nguyên Giác Phan Tấn Hải

Nguyên Giác Phan Tấn Hải: Sách Mới Của Tâm Thường Định: ‘Tuệ Sỹ – Vị Thầy Của Bốn Chúng’ (lời bạt ấn bản 2019)

TUỆ SỸ, VỊ THẦY CỦA BỐN CHÚNG (ấn bản 2020) The Most Venerable Thich Tue Sy A Master of the Fourfold Sangha Biên soạn: Tâm Thường Ðịnh Bạch Xuân Phẻ United Buddhist Publisher/Liên Phật Hội xuất bản, 2017 HTPV và… Read More ›

Justin Whitaker/Nguyên Giác (dịch): The Birth of an American Form of Buddhism: The Japanese-American Buddhist Experience in World War II/Phật Giáo Hoa Kỳ Thời Chiến

Nói “thời chiến” nơi đây là nói về thời Đệ Nhị Thế Chiến. Có một phần chưa được khảo sát tận tường, chưa được biết rộng rãi trong lịch sử Đạo Phật tại Hoa Kỳ: đó là một thời chiến… Read More ›