Nguyễn Thị Khánh Minh

Nguyễn Thị Khánh Minh: Cây Cô Ðộc

Nhà văn Khánh Minh (Ảnh: Uyên Nguyên)   Từ “Cha” chỉ là một tên gọi khác của lòng yêu thương (Fanny Fern) Đêm khuya đèn hắt bóng rầu rầu Lệ chữ theo hoài trang sách sâu Cha buông nét bút… Read More ›