Thích Phước An

Uyên Nguyên: Tiếng Đại Hồng Chung Trên Đồi Trại Thủy

Hòa Thượng Thích Phước An bên quả Đại Hồng Chung Đồi Trại Thủy | Ảnh: An Trú Hồi nhỏ trèo núi lên chùa, hay ra chòi chuông, thấy Ðại Hồng Chung không dám nghịch, chỉ chạm tay vào vách đồng… Read More ›