Viện Đại học Vạn Hạnh

Thích Minh Châu: Đứng Trước Sự Sụp Đổ Hiện Nay

Trích Tư Tưởng số 1, ngày 01-05-1970. Chủ đề: “Chúng Ta Có Thể Làm Gì Cho Quê Hương”   BẢN THỆ CỦA VIỆN ĐẠI HỌC VẠN HẠNH Tất cả những sự sụp đổ hiện nay, tất cả cơn khủng hoảng… Read More ›