Báo Chí Phật Giáo

Lý Đại Nguyên (1966): Tìm Một Lối Nhìn

Trích Tạp Chí Vạn Hạnh, Nghiên cứu phát huy văn hóa Phật giáo và Dân tộc. của Viện Đại học Vạn Hạnh. Chủ nhiệm kiêm chủ bút: Thích Đức Nhuận Số 8&9, chủ đề Kỷ Niệm Ngày Đức Phật Thành… Read More ›