Báo Chí Phật Giáo

Nguyên Siêu: Quảy Gánh Ra Đi

Trích báo Chánh Pháp của nhà văn Vĩnh Hảo chủ bút   Hướng về rặng núi xa, đồi cây xanh, Thầy quảy trên vai hai túi đồ, có lẽ một túi đựng đồ dùng cá nhân và túi kia là… Read More ›