Nguyễn Hưng Quốc

Nguyễn Hưng Quốc: Trí Thức và Chính Trị

Lời nói đầu Cuốn sách này tập hợp một số bài viết của tôi đã đăng trên VOA blog.[1] Được viết trong những thời điểm khác nhau, tất cả đều xuất phát từ một ám ảnh duy nhất: Việt Nam…. Read More ›

Nguyễn Xuân Thu | Hồi Ký: Hành Trình Từ Trường Làng Đến Đại Học Quốc tế RMIT Việt Nam | Journey from a Village School to the RMIT International University Vietnam: A Memoir | Kỳ 1: Lời Giới Thiệu của Nguyễn Hưng Quốc: Nguyễn Xuân Thu và tầm của cái tâm | Nguyễn Xuân Thu and the Dimension of a Heart

GS Nguyễn Hưng Quốc | Ảnh: Uyên Nguyên _____________________________ Lời giới thiệu Nguyễn Xuân Thu và tầm của cái tâm Nguyễn Hưng Quốc Sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, ở một làng quê nghèo khổ thuộc một địa… Read More ›