Nguyễn Hưng Quốc

Nguyễn Hưng Quốc: Về Giáo Dục

Suy nghĩ có tính phê phán Ngoài đời cũng như trên báo chí, một số người hay đề cập đến vấn đề suy nghĩ có tính phê phán (critical thinking). Tuy nhiên, nghe hay đọc họ, rất hiếm khi chúng… Read More ›