thơ

Trần Vấn Lệ: Khói Quyện Trầm Hương

Nhà thơ Trần Vấn Lệ (Ảnh: Uyên Nguyên) Hôm nay em nói em đi Chùa, em sẽ ăn trưa ở đó trưa, ăn cho được nhẹ lòng ham muốn, cho thấy đời không có thiếu, thừa… Em muốn hồn nhiên như… Read More ›