Trần Quang Ðức

Trần Quang Ðức: Ký Thanh Phong am tăng Ðức Sơn – 寄清風庵僧德山 (Thơ Trần Thái Tông)

寄清風庵僧德山 風打松關月照亭, 心期風景共凄清。 個中滋味無人識, 付與山僧樂到明。 Gió xối lùm thông, nguyệt rọi đình Đìu hiu, cảnh hẹn với lòng mình Xiết bao ý vị ai hay nhỉ Sư núi cùng vui đến sáng tinh. Phong đả tùng quan nguyệt chiếu đình,… Read More ›