Triệu Tử Dương

Triệu Tử Dương/Hồ Như Ý dịch: Sự kiện Lục Tứ 1989: Quyết định giới nghiêm và trấn áp bằng vũ lực

4. Quyết định giới nghiêm và trấn áp bằng vũ lực Tiếp đây tôi nói về vấn đề giới nghiêm và đàn áp “Lục Tứ”. Thất vọng sau khi vối thoại giữa sinh viên và chính phủ đổ vỡ, sinh… Read More ›