Viên Linh

Viên Linh: Gọi Hồn

Một trong những tấm bia đá tưởng niệm nạn bỏ mình trên đường tìm tự do, Westminster (Ảnh: Uyên Nguyên) Trên Huyết Hải thuyền trồi về một chiếc Chiều bầm đen trời rực rỡ đau thương Thân chìm xuống băng… Read More ›