Viên Linh

Tháng Tư, đọc thơ Tô Thùy Yên, Viên Linh, Nguyễn Tất Nhiên và Trần Mộng Tú

Gia Phả quê hương gốc tích ngàn năm sao nhìn gia phả… ôi! toàn câu kinh? ông tôi đi lính triều đình giáo gươm thất thủ nơi thành quách xưa cha tôi kháng chiến đánh Chà tầm vong gẫy dưới… Read More ›

Viên Linh: Gọi Hồn

Một trong những tấm bia đá tưởng niệm nạn bỏ mình trên đường tìm tự do, Westminster (Ảnh: Uyên Nguyên) Trên Huyết Hải thuyền trồi về một chiếc Chiều bầm đen trời rực rỡ đau thương Thân chìm xuống băng… Read More ›