Tạp Chí Tư Tưởng

Friedrich Nietzsche/Tâm Tràng Ngô Trọng Anh dịch: Sầu Ca

Tư Tưởng Số 5, Thư Viện Đại Học Vạn Hạnh Xuất bản 1970 Quang đãng trên không, Khi hạt sương trong Đã rơi xuống vỗ về lòng đất lạnh, Không chút dư âm, bóng mờ sương ảnh — Hạt cam… Read More ›