Lê Giang Trần

Lê Giang Trần: Loài Thơ

Có một loài thơ trong nhà tôi. Thơ là một loại sống trung thành với người chủ, như một người làm việc trung thành sống tới già cạnh người chủ; hay nếu thích ví nghịch ngợm thì thơ ở chung… Read More ›