Giấy Vụn

Quốc Bảo: Bạt cho “Lãng Du Về Miền Nhớ”

Tôi tự hỏi bao giờ thì tiếng Việt suy tàn, tất nhiên sự suy tàn của một ngôn ngữ không phụ thuộc hoàn toàn vào tầm quan trọng, sức ảnh hưởng hay số lượng người dùng. Có những ngôn ngữ… Read More ›

Robert A. Dahl/Phạm Nguyên Trường dịch/Phạm Hồng Sơn hiệu đính: BÀN VỀ DÂN CHỦ, với lời giới thiệu và 2 chương mới của Ian Shapiro

Nhà xuất bản Giấy Vụn Chủ trương: Mở Miệng Liên lạc: nxbgiayvun@yahoo.com Bàn về dân chủ Tác phẩm của Robert A. Dahl Phạm Nguyên Trường dịch từ bản tiếng Anh: Robert A. Dahl. On Democracy: Yale University Press, 1998. Robert… Read More ›