Lý Đại Nguyên

Lý Đại Nguyên: VIỆT NAM, DÂN TỘC BỊ ĐỌA ĐÀY – Đấu Tranh Kiên Cường Mà Không Thù Hận

    (trích “VIỆT NAM, DÂN TỘC BỊ ĐỌA ĐÀY”, Văn Nghệ xuất bản, 1998)   Trước năm 1963, dưới mắt các nhà quan sát, kể cả nhà cầm quyền miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ, nếu có nhắc… Read More ›