Du Tử Lê

Du Tử Lê: Thơ Nguyễn Đăng Khoa, mũi xung kích thơ trẻ hôm nay.

Nhà thơ Nguyễn Đăng Khoa (Ảnh: FB Nguyễn Đăng Khoa)     Cách đây ít năm, khi được tiếp cận lần đầu với tiếng thơ Nguyên Đăng Khoa, tôi đã có cảm nhận đó là cánh én báo hiệu mùa… Read More ›