Hồ Như Ý

Lưu Hiểu Ba/Hồ Như Ý dịch: Tuyên Ngôn Về Đất Đai Của Nông Dân Trung Quốc

Nhà xuất bản Ngoài Giờ Cái chết chìm của siêu cường Tác phẩm Lưu Hiểu Ba Hồ Như Ý dịch Từ nguyên bản tiếng Trung Quốc Đại Quốc trầm luân – Tả cấp Trung Quốc đích bị vong lục Ngoài… Read More ›

By Xia, Ming/Hồ Như Ý dịch: Khối u của thế giới trong thế kỷ 21: “Chiến tranh mạng”: Đại chiến quốc tế và nội chiến đàn áp nhân dân

10.1 “Chiến tranh mạng”: Đại chiến quốc tế và nội chiến đàn áp nhân dân (2013.03.30) “Báo cáo Mandiant: Tiết lộ về một cơ quan gián điệp trên mạng internet của Trung Quốc” được công bố ngày 18 tháng 2… Read More ›